Augmentace (chirurgické zvětšení prsou) při plánovaném těhotenství nebo kojení.

Téma augmentace (chirurgického zvětšení prsou) při plánovaném těhotenství nebo kojení je velmi diskutované téma. Proto jsme se, v rámci naší rubriky "Desatero s...", rozhodli oslovit odborníka, aby nám zodpověděl nejčastější dotazy. Naše pozvání přijal MUDr. Petr Šuk, který působí jako plastický chirurg na prestižní pražské klinice MEDICOM Clinic.

DESATERO S... (2)


Doporučuje se při plánovaném těhotenství nebo po kojení s augmentací vyčkat? Jak dlouho?

Všeobecně lze říct, že augmentace jako taková při zvolení správné operační techniky a správné velikosti implantátu, kojení ani mateřství nijak neovlivňuje. Každopádně se ale doporučujeme vyčkat minimálně rok po dokončení laktace, to znamená ve chvíli, kdy přestane maminka kojit, tak rok poté vyčkat s augmentací a minimálně tak 4 až 5 měsíců na otěhotnění po provedené operaci.

Jaký typ a velikost implantátu a jeho umístění se doporučuje při plánovaném těhotenství a následném kojení?

Určitě bych doporučil soudnost, jak operatéra, tak pacientky. To znamená zvolit správný operační postup. Nejlepší je jít kolem mamarní žlázy, to znamená nezasahovat do ní operační technikou. Proto je nejlepší přístup pod prsní rýhou a zvolit ideální velikost implantátů, to znamená ne moc velký. 

Ovlivňuje prsní implantát možnost kojení?

Neovlivňuje. Je dokázáno studiemi, že pokud jsou dodržena ta dvě základní kritéria, o kterých jsem mluvil, to znamená správná velikost implantátu a správný operační postup, implantát kojení neovlivní.

Jak pečovat o prsa při kojení po prodělané augmentaci?

No to je otázka za 1 000 000 (smích), jak pečovat o prsa pouze při laktaci. Bude to asi hodně podobné, je tam ale spousta proměnných i ve smyslu správné techniky kojení a správného přiložení dítěte k prsu.

Může těhotenství a kojení nějak ovlivnit vzhled prsů po augmentaci?

Samozřejmě! Žláza během laktace prochází mohutným a rapidním vývojem. Zvětšuje se, jak její velikost, tak se množí její parenchym (tkáň, pozn. redakce), proto i kůže, která je základním estetickým bodem každého prsu, se takzvaně "vytahává". Záleží potom hodně individuálně na jednotlivých vlastnostech, jak pacientčiny kůže, tak vlastnostech pacientčiny žlázy, jak bude prso po dokončení laktace vypadat. Všeobecně lze ale říct, že laktace vzhled a konzistenci a vůbec tvar prsu ovlivňuje a tím spíše pokud je tam něco přidáno ve smyslu implantátu.

Může kvůli těhotenství nebo kojení dojít k nějaké komplikaci? Například posunutí, deformaci nebo prasknutí implantátu?

Moderní implantáty už jsou vyráběny tak, aby vydržely ledacos. Nicméně o tom mohutném vývoji žlázy v čase jsem mluvil a i to může tvar a uložení implantátu ovlivnit. Samozřejmě pokud jsou implantáty přítomné již delší dobu, tak kapsula (tenká vrstva pojivové tkáně, pozn. redakce), která přirozeně kolem implantátu vzniká implantát víceméně chrání. Ale záleží opět na jednotlivé pacientce a na tom, jak moc se jí žláza během laktace změní a jak moc to potom ovlivní pozici implantátu. Pokud je ale implantát přítomen delší dobu a má dobře vyvinutou kapsulu, tak by se nemělo s implantátem mnoho stát.

Musí se implantát po nějaké době vyměnit nebo existují implantáty na celý život?

Je to jeden z obvyklých mýtů. Nevím, proč stále přetrvává domněnka, že se implantát musí měnit. Není tomu tak a ani u starších typů implantátů, to tak nebylo. Pokud se s implantátem nic nestane ve smyslu ruptury (protržení zevním zásahem, pozn. redakce) nebo tvorby kapsulární kontraktury, což jsou dvě z nejčastějších komplikací, tak implantát může být v prsu doživotně.

Dá se po augmentaci spát v poloze na břiše?

Samozřejmě. Neměl by to být problém. Ovšem za dodržení správného pooperačního postupu a za uplynutí minimálně těch dvou, třech měsíců od operace by prakticky žena měla být schopná s implantáty dělat vše jako před operací, když implantát neměla.

Omezují implantáty sport nebo může žena po augmentaci sportovat bez omezení?

To je podobná odpověď jako na tu předchozí otázku, to znamená, že pokud je tam opravdu vytvořená kapsula, která implantát chrání, což je přirozené u každého cizorodého materiálu v těle, tak by pacientka měla být schopná s implantáty fungovat tak, jako kdyby implantáty neměla.

Existuje i možnost zvětšení prsou pomocí vlastního tuku tzv. fatgrafting. Má tato metoda budoucnost?

Fatgrafting není tak úplně nová metoda. Samozřejmě laické veřejnosti je představována až v posledních letech. Nicméně fatgraftingem jako takovým nikdy během jedné operace nenahradíme augmentaci silikonovým implantátem, protože objemy, které se dají do prsu vpravit, nejsou takové, aby nahradily větší zvětšení prsu. My, ať už na Bulovecké klinice plastické a rekonstrukční chirurgie, používáme fatgrafting spíše na doplnění nerovností nebo k idealizaci tvaru prsu spíše, než na jeho zvětšení. Samozřejmě záleží na každé klientce a na jejich požadavcích a představách. Pokud se budeme bavit pouze o nějakém doladění tvaru nebo lehké augmentaci menším zvětšení, tak tam samozřejmě fatgrafting svoji roli má. Ale na zvětšení, například o dvě velikosti fatgrafting bohužel využít nelze.

 

MUDr. Petr Šuk vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství. V roce 2013 začal pracovat na chirurgické klinice Fakultní nemocnice Bulovka, kde se v roce 2017 přesunul na kliniku plastické chirurgie. Absolvoval také řadu zahraničních výukových stáží ve Francii, USA a Německu, kde načerpal další znalosti a zkušenosti od zahraničních kolegů. Nyní druhým rokem působí na pozici plastického chirurga na soukromé klinice plastické a estetické chirurgie MEDICOM Clinic sídlící v Praze, kde svými odbornými znalostmi i osobním a přátelským přístupem pomáhá ženám zvyšovat své sebevědomí.

 

Děkujeme panu doktorovi a klinice MEDICOM Clinic za vstřícné přijetí a možnost popovídat si o tématu augmentace (chirurgickém zvětšení prsou) při plánovaném těhotenství či kojení. Celý rozhovor také můžete zhlédnout na Monbaby YouTube kanále.


medicom_logo-sharing

Vaše tělo, vaše volba... ať už se rozhodnete pro plastickou operaci nebo jste se sebou sama spokojená, obojí je naprosto v pořádku a nejdůležitější je, abyste byla šťastná a spokojená.  

Maminky, buďte šťastné:) 

Vaše Tereza z Monbaby

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz